English | Tiếng Việt

Wildlife reporting

In case you see endangered wildlife
in nature or wildlife crime

hotlines

WAR's hotline: 0976.06.76.46
WAR office: 08 3899 7314
HCMC Forest Protection Department
Mobile Team: 08 3794 7045

Wildlife Albums -> Bài 51 - Bộ Thú - Mối đe dọa
Bàn tay vượn đen má vàng
Bàn tay vượn đen má vàng
Chân nai rừng
Chân nai rừng
Culi bị buôn bán
Culi bị buôn bán
Đầu bò tót
Đầu bò tót
Đốt rừng làm nương rẫy
Đốt rừng làm nương rẫy
Khì bị mổ bụng xẻ thịt nấu cao
Khì bị mổ bụng xẻ thịt nấu cao
Khì đuôi dài con bị bán
Khì đuôi dài con bị bán
Khì đuôi lợn bị nuôi nhốt làm cảnh
Khì đuôi lợn bị nuôi nhốt làm cảnh
Khì đuôi lợn bị xích làm cảnh
Khì đuôi lợn bị xích làm cảnh
Khì mặt đỏ bị nhốt làm cảnh
Khì mặt đỏ bị nhốt làm cảnh
Khì mặt đỏ bị xích và bỏ đói
Khì mặt đỏ bị xích và bỏ đói
Sừng tê giác
Sừng tê giác
Một loại bẫy ĐVHD
Một loại bẫy ĐVHD
Ngà voi và đồ mỹ nghệ từ ngà voi
Ngà voi và đồ mỹ nghệ từ ngà voi
Ngọc dương của khỉ
Ngọc dương của khỉ
Nhung hươu
Nhung hươu
Rượu ngâm khỉ và rắn
Rượu ngâm khỉ và rắn
Súng săn ĐVHD
Súng săn ĐVHD
Sừng tê giác
Sừng tê giác
Thịt rừng bị bày bán
Thịt rừng bị bày bán
Thú nhồi bông từ các loại ĐVHD
Thú nhồi bông từ các loại ĐVHD
vỏ đạn súng săn
vỏ đạn súng săn
Voi châu á bị nuôi để biểu diễn xiếc
Voi châu á bị nuôi để biểu diễn xiếc
Voi châu á bị nuôi để biểu diễn xiếc
Voi châu á bị nuôi để biểu diễn xiếc
Voi châu á bị nuôi để biểu diễn xiếc
Voi châu á bị nuôi để biểu diễn xiếc
Voi châu á bị nuôi để phục vụ du lịch
Voi châu á bị nuôi để phục vụ du lịch
Voi châu á bị nuôi để phục vụ du lịch
Voi châu á bị nuôi để phục vụ du lịch
Vooc bạc Đông Dương bị xẻ thịt
Vooc bạc Đông Dương bị xẻ thịt
Vooc bạc Đông Dương bị xẻ thịt
Vooc bạc Đông Dương bị xẻ thịt
Vooc bạc Đông Dương bị xẻ thịt
Vooc bạc Đông Dương bị xẻ thịt
Vượn đen má vàng bị nuôi nhốt
Vượn đen má vàng bị nuôi nhốt
Vượn đen má vàng cái
Vượn đen má vàng cái
Vượn đen má vàng đực
Vượn đen má vàng đực
Xây dựng lấn chiếm nơi ở của ĐVHD
Xây dựng lấn chiếm nơi ở của ĐVHD
Xiềng xích chân voi châu á
Xiềng xích chân voi châu á