English | Tiếng Việt

Wildlife reporting

In case you see endangered wildlife
in nature or wildlife crime

hotlines

WAR's hotline: 0976.06.76.46
WAR office: 08 3899 7314
HCMC Forest Protection Department
Mobile Team: 08 3794 7045

Wildlife Albums -> Bài 50 - Bộ gặm nhắm - Mối đe dọa
Bàn tay gấu ngâm rượu
Bàn tay gấu ngâm rượu
Bàn tay gấu
Bàn tay gấu
Báo lửa nhồi bông
Báo lửa nhồi bông
các loại bẫy ĐVHD
các loại bẫy ĐVHD
Các loại cao từ ĐVHD
Các loại cao từ ĐVHD
Cầy bị xẻ thịt
Cầy bị xẻ thịt
Cầy hương chuẩn bị làm thịt
Cầy hương chuẩn bị làm thịt
Cầy hương con ngâm rượu
Cầy hương con ngâm rượu
Cầy mực bị nuôi nhốt bỏ đói
Cầy mực bị nuôi nhốt bỏ đói
Cháy rừng
Cháy rừng
Cháy rừng
Cháy rừng
Da hổ
Da hổ
Do trang suc tu rang nanh va mong DVHD
Do trang suc tu rang nanh va mong DVHD
Gau cho bi nuoi nhot lay mat
Gau cho bi nuoi nhot lay mat
Gau cho bi nuoi nhot trai phep
Gau cho bi nuoi nhot trai phep
Gau ngua bi nuoi nhot lay mat
Gau ngua bi nuoi nhot lay mat
Gau ngua bi chích lay mat
Gau ngua bi chích lay mat
Gau ngua bi nuôi nhốt biểu diễn xiếc
Gau ngua bi nuôi nhốt biểu diễn xiếc
Gau ngua bi nuoi nhot lay mat
Gau ngua bi nuoi nhot lay mat
hổ đông lạnh
hổ đông lạnh
Hổ Đông Dương bị nuôi nhốt trái phép
Hổ Đông Dương bị nuôi nhốt trái phép
hổ đông lạnh
hổ đông lạnh
hổ đông lạnh
hổ đông lạnh
Lồng nhốt mèo rừng
Lồng nhốt mèo rừng
Mật và bàn tay gấu
Mật và bàn tay gấu
Mèo gấm nhồi bông
Mèo gấm nhồi bông
Một loại bẫy ĐVHD
Một loại bẫy ĐVHD
Ngọc dương của hổ
Ngọc dương của hổ
Súng săn ĐVHD
Súng săn ĐVHD
Tê tê nhồi bông
Tê tê nhồi bông
Tê tê nhồi bông
Tê tê nhồi bông
Thịt Tê tê
Thịt Tê tê
Vỏ đạn súng săn
Vỏ đạn súng săn