English | Tiếng Việt

Wildlife reporting

In case you see endangered wildlife
in nature or wildlife crime

hotlines

WAR's hotline: 0976.06.76.46
WAR office: 08 3899 7314
HCMC Forest Protection Department
Mobile Team: 08 3794 7045

Wildlife Albums -> Bài 27 - Côn trùng - Mối đe dọa
Bộ sưu tập bọ cánh cứng
Bộ sưu tập bọ cánh cứng
Bộ sưu tập bọ côn trùng
Bộ sưu tập bọ côn trùng
Bộ sưu tập bọ bướm
Bộ sưu tập bọ bướm
Bộ sưu tập bọ cánh cứng
Bộ sưu tập bọ cánh cứng
Chặt gỗ phá rừng
Chặt gỗ phá rừng
Đốt rừng làm nương rẫy
Đốt rừng làm nương rẫy
Khai thác ong
Khai thác ong
Phun thuốc trừ sâu
Phun thuốc trừ sâu
Rác thải
Rác thải